0  items | Rs 0
Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, Krew, Grupy Krwi, Hemostaza, Krwiodawstwo, Niedokrwisto , Witamina B12, Przeszczepienie Szp

Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, Krew, Grupy Krwi, Hemostaza, Krwiodawstwo, Niedokrwisto , Witamina B12, Przeszczepienie Szp

Paper Back
by ródo: Wikipedia  
Language: Polish
Out Of Stock (Out Of Stock) See Details
We accept payment by:
Credit Cards
Cash Cards
Debit Cards
Net Banking
Our Price   Rs. 1438
(Price is inclusive of all taxes and sourcing fee of Rs. 107)
Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, Krew, Grupy Krwi, Hemostaza, Krwiodawstwo, Niedokrwisto , Witamina B12, Przeszczepienie Szp
(Notify me when it is in stock?)

Book Summary of Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, ...

Paper Back

rod o: Wikipedia. Strony: 60. Rozdzia y: Osocze krwi, Szpik kostny, Krew, Grupy krwi, Hemostaza, Krwiodawstwo, Niedokrwisto, Witamina B12, Przeszczepienie szpiku kostnego, Witamina B6, Kwas foliowy, Ma op ytkowo, Zespo Kasabacha-Merritt, Komorki macierzyste, Heparyna, Splenomegalia, Fenomen bombajski, Hepcydyna, Chromosom Philadelphia, Erytrogram, Agranulocytoza, Witamina K, Ristocetyna, Biopsja szpiku, Methemoglobinemia, Hematokryt, Erytropoetyna, Erytroblast, Choroba Castlemana, Histiocytoza, Neutropenia, Czas protrombinowy, Krioglobuliny, Limfadenopatia, Hemoliza, Receptory rozpoznaj ce wzorce, Ferrytyna, Eozynofilia, Krew p powinowa, Journal of Transfusion Medicine, Skrzep, Czynnik aktywuj cy p ytki, Histiocytoza X, Monocytopenia, MCHC, Erytropoeza, ISBT 128, Wska nik M, Anizocytoza, Toll-like receptor, Leukopenia, Limfopenia, wie o mro one osocze, MCV, Glikoforyna A, Czynnik von Willebranda, Rozmaz krwi, Pancytopenia, G-CSF, RBC, Aglutynacja p ytek indukowana ristocetyn, Makrofag, PRV-1, Hemafereza, WBC, Pa eczki Auera, Leukopoeza, Antygen HBs, Heparyna drobnocz steczkowa, Mikrocytoza, Bank krwi, Zespo nadlepko ci, Przewlek a choroba ziarniniakowa, Syderoblasty pier cieniowate, Hepatosplenomegalia, Fotofereza, Plazmafereza, Rozpi to rozk adu obj to ci erytrocytow, Dzie Dawcy Szpiku, Odczyn lateksowy, Bufor hemoglobinowy, Osmolalno, Hipersplenizm, Krioprecypitat, Komorka blastyczna, Test Kollera, Plamki Schuffnera, Karbaminohemoglobina, Antygen D, Poikilocytoza, Liczba Arnetha, Nadkrwisto, Koagulopatia, Trombopoetyna, Asplenia, Wska nik protrombinowy, Hemoperfuzja, Proerytroblast, Hipochromia, Serohematologia, Wska nik barwny, Hemoreologia, MXD, PLT. Fragment: Krew ( ac. sanguis, stgr., haima) - p yn ustrojowy, ktory za po rednictwem uk adu kr enia pe ni funkcj transportow, oraz zapewnia komunikacj pomi dzy poszczegolnymi uk adami organizmu. Krew jest p ynn tkank czn, kr c w naczyniach krwiono nych (uk ad krwiono ny zamkni ty) lu...

 

Details Of Book : Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, ...

Book: Hematologia: Osocze Krwi, Szpik Kostny, Krew, Grupy Krwi, Hemostaza, Krwiodawstwo, Niedokrwisto , Witamina B12, Przeszczepienie Szp
Author:  
ISBN: 1232643939
ISBN-13: 9781232643937
Binding: Paper Back
Publishing Date: 2012-03-03
Publisher: Books LLC, Wiki Series
Number of Pages: 00062
Language: Polish
Please Note -

* We sell only NEW book and do NOT sell old or used books.
* The book images and summary displayed may be of a different edition or binding of the same title.
* Book reviews are not added by BookAdda.
* Price can change due to reprinting, price change by publisher / distributor.

BookAdda (www.bookadda.com) is a premier online book store in selling books online across India at the most competitive prices. BookAdda sells fiction, business, non fiction, literature, AIEEE, medical, engineering, computer book, etc. The books are delivered across India FREE of cost.

Popular Reads

View All

Best Seller Books

View All