0  items | Rs 0
Apokryfy: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryfy Starego Testamentu, Wspólczesne apokryfy, Testament Hioba, Opowiesc o wizerunku z Edessy, Didache, ... Ewangelia Swietych Dwunastu (Polish Edition)

Apokryfy: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryfy Starego Testamentu, Wspólczesne apokryfy, Testament Hioba, Opowiesc o wizerunku z Edessy, Didache, ... Ewangelia Swietych Dwunastu (Polish Edition)

Paper Back
by Zródlo: Wikipedia  
Language: Polish
Imported Edition. (Dispatched in 10-14 days.) See Details
We accept payment by:
Credit Cards
Cash Cards
Debit Cards
Net Banking
Our Price   Rs. 1132
(Price is inclusive of GST and sourcing fee of Rs. 75)
 

Book Summary of Apokryfy: Apokryfy Nowego Testamentu, Ap...

Paper Back

?r d?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryfy Starego Testamentu, Wsp ?czesne apokryfy, Testament Hioba, Opowie?? o wizerunku z Edessy, Didache, Papirus 6, Listy Ignacego, Pasterz Hermasa, Achikar, Ewangelia ?wi?tych Dwunastu, List do Laodycejczyk w, Wyrocznie sybilli?skie, Apokalipsa Eliasza, Listy Klemensa, Ananiasz z Edessy, Ksi?ga Henocha, List Barnaby, Grigori, Testamenty Dwunastu Patriarch w, Dzieje Paw?a, Apokalipsa Abrahama, Ksi?gi Mekabiego, Psalmy Salomona, Ksi?gi Ezdrasza, Dzieje Piotra, List Aposto? w, 3. List do Koryntian, J zef i Asenet, Apokalipsa Paw?a, Wniebowst?pienie Izajasza, Psalm 151, Modlitwa Manassesa, 3 Ksi?ga Ezdrasza, Apokalipsa Piotra, 4 Ksi?ga Ezdrasza, Dzieje Andrzeja i Macieja w mie?cie ludo?erc w, Dzieje Jana, 4 Ksi?ga Barucha, Ksi?ga Jubileusz w, Korespondencja ?w. Paw?a z Senek?, Grota Skarb w, Pseudoepigrafy, Testament Abrahama, 3 Ksi?ga Machabejska, 2 Ksi?ga Barucha, Apokalipsa Ezdrasza, 4 Ksi?ga Machabejska, List Lentulusa, 5 Ksi?ga Ezdrasza, Wizja Ezdrasza, Psalmy syryjskie, Wniebowzi?cie Moj?esza, Apokalipsa Sedracha, ?ycie Adama i Ewy, Dzieje Paw?a i Tekli, Apokalipsa Pseudo-Metodego, Apokryf Ezechiela, Apokalipsa Tomasza, List do Aleksandryjczyk w, 3 Ksi?ga Barucha, Tamiel. Fragment: Apokryf (gr. , p kryphos - ukryty, tajemny) - okre?lenie u?ywane obecnie g? wnie w kontek?cie ksi?g o zabarwieniu religijnym z okresu prze?omu naszej ery, kt re Ko?ci ? katolicki uwa?a za nienatchnione, w szczeg lno?ci to ksi?gi niewchodz?ce w sk?ad Biblii. Okre?lenie u?ywane w staro?ytno?ci niechrze?cija?skiej w stosunku do tekstu religijnego lub filozoficznego w hellenistycznych religiach misteryjnych oraz systemach filozoficznych o charakterze hermetycznym. Apokryfy by?y szeroko rozpowszechnione a? do schy?ku staro?ytno?ci na terenie cesarstwa rzymskiego, szczeg lnie w jego wschodniej cz??ci w postaci nurtu religijnego zwanego...

 

Details Of Book : Apokryfy: Apokryfy Nowego Testamentu, Ap...

Book: Apokryfy: Apokryfy Nowego Testamentu, Apokryfy Starego Testamentu, Wspólczesne apokryfy, Testament Hioba, Opowiesc o wizerunku z Edessy, Didache, ... Ewangelia Swietych Dwunastu (Polish Edition)
Author:  
ISBN: 1230746196
ISBN-13: 9781230746197
Binding: Paper Back
Publishing Date: 2013-09-12
Publisher: University-Press.org
Number of Pages: 30
Language: Polish
Please Note -

* We sell only NEW book and do NOT sell old or used books.
* The book images and summary displayed may be of a different edition or binding of the same title.
* Book reviews are not added by BookAdda.
* Price can change due to reprinting, price change by publisher / distributor.

BookAdda (www.bookadda.com) is a premier online book store in selling books online across India at the most competitive prices. BookAdda sells fiction, business, non fiction, literature, AIEEE, medical, engineering, computer book, etc. The books are delivered across India FREE of cost.

Popular Reads

View All

Best Seller Books

View All